Joi, Iulie 19, 2018

RO
 • IP-Control
 • IP-Control
 • IP-Control
 • IP-Control
 • IP-Control
 • IP-Control

IT&C

Integrarea sistemelor informatice

Firma noastră vine în întâmpinarea cerinţelor clienţilor cu soluţii complete de informatică, cu implementarea sistemelor complete la cheie. Suntem angajaţi în proiectarea şi în instalarea reţelelor de informatică complete, de la reţele mici până la reţele cu mai multe sute de utilizatori. După evaluarea cerinţelor, colegii noştri proiectează şi execută reţeaua completă.
Instalarea cablurilor, instalarea punctelor de lucru, implementarea totală a sistemeleror se execută de către firma noastră într-un termen redus şi punctual.
Sistemul de informatică corect proiectat şi executat punctual duce la minimalizarea cheltuielilor. Sistemele cu o structură transparentă sunt mai uşor de exploatat şi o eventuală modificare este mult mai puţin costisitoare.
Activitatea noastră este caracterizată printr-o mare ambiţie faţă de calitatea tehnică a lucrărilor executate de noi, calitatea este asigurată prin colaborarea strânsă cu firme producătoare renumite mondial şi prin know-how-ul acumulat de specialiştii noştri de-a lungul anilor.

Activităţiile noastre în acest domeniu sunt următoarele:

 • Evaluarea şi consultanţa oferită în domeniul informaticii;
 • Proiectarea sistemelor IT complete;
 • Instalarea reţelelor structurate (LAN şi WAN);
 • Achiziţionarea şi implementarea echipamentelor informatice;
 • Implementarea şi configurarea serverelor;
 • Aplicaţii de securitate a sistemelor informatice;
 • Mentenanţa şi exploatarea sistemelor informatice.

Soluţii de telecomunicaţie

Între clienţii soluţiilor oferite de firma noastră se pot număra şi providerii de internet sau de telefonie, furnizori de echipamente de reţelistică şi de telefonie sau alţi beneficiari de soluţii tehnice potrivite pentru rezolvarea problemelor apărute în activitatea lor. Echipamentele de telecomunicaţie distribuite de noi sunt accesibile, nu numai organizaţiilor mari, ci avem oferte adaptate la nevoile firmelor mijlocii şi mici atât în cazul soluţiilor de reducere a cheltuielilor de telefonie, cât şi în cazul implementării unui sistem VoIP complet.

Activităţiile noastre în acest domeniu sunt următoarele:

 • Proiectarea şi executarea reţelelor de telefonie;
 • Integrarea sistemelor şi aplicaţiilor VoIP în sistemul de informatică;
 • Achiziţionarea echipamentelor de telefonie şi VoIP (PBX, telefoane, SIP, routere, switch-uri etc.);
 • Furnizarea soluţiilor şi echipamentelor de economisire a cheltuielilor de telefonie şi de management a reţelelor de telefonie.

Specialiştii noştri calificaţi, experienţa tehnică acumulată de-a lungul anilor, relaţiile dezvoltate şi menţinute de firma noastră cu producători renumiţi de echipamente, sistemul de standarde de calitate ISO implementat în cadrul firmei noastre, toate acestea sunt argumente care garantează pentru clienţii noştrii calitatea în ceea ce priveşte executarea lucrărilor la un nivel tehnic înalt şi într-un mod profesional din partea noastră.

Securitatea sistemelor IT

În zielele noastre activitatea majorităţii firmelor se desfăşoară pe suportul oferit de calculatoare sau reţele de calculatoare. Informaţiile arhivate şi stocate pe calculatoarele diferitelor firme au o valoare deosebit de mare. În aceelaşi timp, sistemele informatice de prelucrare a informaţiilor sunt expuse diferitelor pericole reprezentate de accesarea acestor sisteme de către persoane neautorizate şi posibil rău intenţionate.
Pentru a remedia acest fenomen şi pentru a evita evenimentele nedorite, firma noastră a dezvoltat o serie de soluţii de securitate a datelor. Scopul acestor soluţii fiind întotdeauna eliminarea punctelor slabe din toată reţeaua informatică.