IP-Control

Telecommunication can be simple

Politica în domeniul calității

Declaraţia privind politica în domeniul calităţii

Preocuparea fundamentală a S.C. IP-Control S.R.L. este calitatea serciciilor sale. Responsabilitatea pentru politica în domeniul calităţii şi angajamentul pentru această politică aparţin Administratorului S.C. IP-Control S.R.L., care foloseşte politica referitoare la calitate ca un instrument de îmbunătăţire a performanţelor sale. Politica referitoare la calitate este consecventă şi de egală importanţă cu politicile şi strategiile globale ale S.C. IP-Control S.R.L. şi are în vedere :

  • Satisfacerea cerinţelor standardului de referinţă pentru sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001 / 2015.
  • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.

Managementul organizaţiei a stabilit următoarele obiective ale calităţii :

1. Creşterea satisfacţiei clientului

2. Creşterea eficienţei economice a S.C. IP-Control S.R.L.

3. Menţinerea şi extinderea segmentului de piaţă deţinut de S.C. IP-Control S.R.L.

4. Perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor.

Sistemul de management al calităţii pune în legătură necesităţile şi interesele S.C. IP-Control S.R.L. cu cerinţele şi aşteptările furnizorilor, partenerilor şi clienţilor.

Pentru S.C. IP-Control S.R.L. realizarea şi menţinerea unei înalte calităţi a produselor / serviciilor furnizate, asociată cu scăderea costurilor, reprezintă o necesitate de afaceri.

Furnizorii, partenerii şi clienţii trebuie să ştie şi să îşi menţină încrederea că S.C. IP-Control S.R.L. este o organizație care promovează respectarea cerinţelor şi aşteptărilor lor actuale şi de perspectivă în mod etic şi profesional.

Îndeplinirea acestor deziderate va fi consecinţa unei utilizări bine planificate şi eficiente a resurselor financiare, umane şi materiale de care dispune S.C. IP-Control S.R.L..

Politica în domeniul calităţii este analizată periodic şi este adusă la cunoştinţa tuturor părților interesate atât prin comunicare directă, instruire cât şi prin afişarea acestei declaraţii prin toate mijloacele posibile.

Data : 11.09.2020,

Administrator, Bela Sepsi